Mönster på bröstlapp blomma

 
Bröstlapp Blomma 
Mönster: 
 
Lägg up 12 luftmaskor till en ring med 1 smyg maska . 
 
Varv : 1 
 Virka 3 luftmaskor = första stolpe,
23 stolpar runt ringen. 
Avsluta med en smyg maska i tredje luftmaskan.
 
Byt färg 
 
varv : 2 
Virka en smygmaska  i varje bakre maskbåge. 
Avsluta med en smygmaska i första smygmaska.
 
Byt färg
 
varv : 3 
virka i bakre maskbåge på smygmaskan. 
Virka 9 luftmaskor = första stolpen + 6 luftmaskor, hoppa över 2 maskor. 
* 1 stolpe, 6 luftmaskor, hoppa över 2 maskor * upprepa  *-* 7 gånger. Du har 8 luftmaskebåge.      
Avsluta med en smygmaska i tredje luftmaskan. 
 
Byt färg 
 
Varv : 4 
virka i luftmaskebågarna.
3 luftmaskor =första stolpen, 
2 stolpar, 10 luftmaskor, 3 stolpar allt i samma luftmaskebåge.
Avsluta med en smygmaska i tredje luftmaskan. 
 
Byt färg 
 
Varv : 5
virka i luftmaskebågarna. 
3 luftmaskor = första stolpen,
19 stolpar i luftmaskebågen  och en fast mska mellan grupperna. 
* 20 stolpar varje luftmaskebåge , en fast maska mellan grupperna*  upprepa *-* hela varvet ut. 
Avsluta med en smygmaska i tredje luftmaskan. 
 
Byt färg
 
Varv : 6 
virka en smygmaska i varje bakreluftmaskebåge varvet ut. 
Avsluta med en smygmaska i första smygmaska. 
  
klipp av alla tråden och fäst. 😜😜😜
 
                         Testa!! 
 
RSS 2.0